Friluftsstrategi

Her finder du den strategi, vi har lavet for friluftslivet i kommunen.

Friluftslivet byder op til dans

Friluftslivet står aldrig stille. Det er et område, der er i vækst og udvikling, og det vil udfordre med nye tendenser, behov og brugergrupper. Den energi og det initiativ, som findes hos borgerne, skal bruges aktivt i forvaltningen, der vil lytte med stor opmærksomhed på de ønsker og behov, der er. Grundlaget for det gode friluftsliv skal bevares fremadrettet.

Det betyder, at de mange gode faciliteter og muligheder, som findes i dag, skal vedligeholdes og opgraderes, så de fortsat er attraktive og spændende at bruge. Udviklingen i friluftslivet skal styres af, hvor behovene er, og hvor der måtte være potentiale for at styrke friluftslivet fremadrettet.

Friluftslivsstrategien udstikker fire overordnede mål, som beskriver måden, der skal arbejdes med friluftslivet på. Derudover indeholder strategien fire temaer, som beskriver, hvor fokus skal ligge i arbejdet med friluftslivet.