Friluftsstrategi

Her finder du den strategi, vi har lavet for friluftslivet i kommunen.

Vision for friluftslivet

"Et alsidigt, attraktivt friluftsliv som er med til at skabe rammerne om det gode liv for borgerne i Herning Kommune."

Friluftslivet skal spille en aktiv rolle i udviklingen af Herning Kommune som et godt sted at bo og være. Det skal være sjovt og berigende for den enkelte, og der skal sikres plads til mangfoldigheden i friluftslivet.

Det er derfor Herning Kommunes opgave at skabe gode, inspirerende og klare rammer for friluftslivet, som borgerne kan bruge. Samtidig skal friluftslivet være et aktivt værktøj i arbejdet med sundhed og bosætning.

Friluftslivet er herigennem med til at løfte indsatsområder i andre af kommunens politikker og planer. Friluftslivsstrategien understøtter den nationale friluftspolitik, som er bygget op omkring otte pejlemærker. De centrerer sig omkring de samme temaer, som Herning Kommunes friluftslivsstrategi bygger på.