Friluftsstrategi

Her finder du den strategi, vi har lavet for friluftslivet i kommunen.

Forord

Vi har i de seneste år set en voksende interesse for friluftsliv, og alt tyder på, at det vil fortsætte i fremtiden. Det er vigtigt, at vi følger udviklingen og skaber gode muligheder og rammer for vores borgere.

Med den nationale friluftspolitik er der sat fokus på at få styrket vores sundhed og livskvalitet. Der skal skabes mere fællesskab, og vi skal blive klogere på naturen. Det er alt sammen noget, vi også har fokus på i Herning Kommunes friluftslivsstrategi. Friluftsliv spiller tæt sammen med emner som bosætning, livskvalitet og vækst.

Derfor har Herning Kommune udarbejdet en strategi for friluftslivet, som skal sætte retningen og styrke området. Potentialet i friluftslivet skal udnyttes fuldt ud, til glæde for vores borgere og besøgende. Jeg håber, at endnu flere vil dyrke friluftslivet og få del i de glæder, det kan give.

Finn Stengel Petersen, daværende formand for Teknik- og Miljøudvalget.