Energistrategi

Vi har en strategi for kommunens fokus på energi. Den kan du finde her på siden.

Hvornår er vi i mål?

Det nationale mål for den danske energiforsyning er, at vi i 2050 skal være uafhængige af fossile brændsler. Indsatsen går gennem effektiviseringer, innovativ tænkning og adfærdsfornyelse samt omstilling til et miks af vedvarende energikilder i et intelligent energisystem.

Med baggrund i idekataloget vil der blive udarbejdet handlingsplaner, som løbende bliver tilpasset den teknologiske og samfundsmæssige udvikling.

Eksempler på indsatsområder

Bioenergi

Man kan fremstille CO2-neutral energi fra f.eks. husdyrgødning, madaffald, træ, halm og egentlige energiafgrøder.

Vind

El fra vindmøller har en hovedrolle i omstillingen af den danske energiforsyning.

Sol

Den teknologiske udvikling øger potentialet for udnyttelse af solenergi til opvarmning og elproduktion.

Ressourcer

Mere effektiv og intelligent udnyttelse af energi, f.eks. overskudsproduktion
af varme og el. Større udnyttelse af affald som ressource.

Transport

Bedre sammenhængende og mere effektivt transportsystem. Omstilling til mere fleksibel brug af el, brint og biobrændstoffer.

Bygninger

Effektivisering gennem renovering, udbygning af fjernvarme, eldrevne
varmepumper og skærpede energikrav til nybyggerier.

Andre energikilder

Udnyttelse af de teknologiske fremskridt inden for energilagring, brintteknologi, jordvarme og andre vedvarende energikilder.

Borgerinddragelse

Samarbejde med borgere og virksomheder. Formidling af energiløsninger. Netværk og inddragelse af relevante aktører.