Energistrategi

Vi har en strategi for kommunens fokus på energi. Den kan du finde her på siden.

Indledning

Energistrategien - mere vækst med energirigtige løsninger

Energistrategien er et redskab, der skal hjælpe Herning Kommune til at blive uafhængig af fossile brændstoffer i 2050. Den stiller tre mål op, der er grundlaget for arbejdet fremover.

Desuden er der i strategiens første afsnit udpeget seks retningslinjer for, hvordan vi vil nå målene. Retningslinjerne handler om de aktiviteter, vi har i hele Herning Kommunes geografiske område.

Kommunen spiller en nøglerolle for udviklingen. Det gælder både som myndighed, samarbejdspartner og koordinator. Vi er tæt på både borgere,
virksomheder og energiproducenter, og vi har en stor interesse i en positiv, lokal samfundsudvikling.

I forhold til de kommunale aktiviteter skal vi især have fokus på beslutninger om den kommunale drift. Vi vil uddybe energistrategiens retningslinjer i afsnittet om det strategiske arbejde.

Vi er godt på vej

Dette afsnit viser Herning Kommunes samarbejde, aktiviteter og mål op til 2016.

I Herning Kommune er vi godt på vej og har i mange år arbejdet med omstilling af energisektoren. Derfor har vi allerede en række samarbejder
og mål, som støtter strategiens tre mål.

Danmarks første klimaplan blev lavet i Herning Kommune i 2009. Energistrategien erstatter denne klimaplan.

Hvordan når vi i mål?

Sidste afsnit i strategien giver et overblik over de virkemidler, vi kan tage i brug for at opnå uafhængighed af fossile brændsler.

Idekatalog

Vi har lavet et idekatalog som bilag til strategien. Ideerne
stammer fra workshops med lokale aktører inden for erhverv og forsyning, og fra kommunens medarbejdere.

Ideerne skal være inspiration til de handlingsplaner, som vil blive lavet i forlængelse af energistrategien.

Fra strategi til handling

Vi vil lave konkrete handlingsplaner, der udpeger kommende indsatser.
Herning Kommune vil desuden løbende vurdere, evaluere og indarbejde
tiltag samt energi- og klimamål i kommunens projekter og budgetter. Det vil ske gennem kommunens grønne regnskab "Grønt Overblik".

Selve energistrategien vil blive revideret løbende. Det vil for eksempel ske i forbindelse med revision af kommuneplanen i Herning Kommune.