Energistrategi

Vi har en strategi for kommunens fokus på energi. Den kan du finde her på siden.

Forord

En hel kommune i vækst

I Herning Kommune siger vi, at "her er alle muligheder åbne". Det betyder, at vi ikke blot tør tænke store tanker - vi tør også føre dem ud i livet!

Herning er en kommune i vækst - og sådan skal det fortsætte med at være! Det ligger ikke i vores natur at acceptere, at der er grænser for vores udvikling - heller ikke, når det kommer til klima- og energidagsordenen.

Herning Kommunes virksomheder og borgere skal have al den energi, de har brug for. Den skal selvfølgelig være miljørigtig og helst komme fra danske kilder, så energiproduktionen i sig selv også kan være med til at skabe lokale arbejdspladser.

I Herning har vi en lang tradition for at påtage os ansvar for hinanden, for økonomien, naturen, miljøet og for fremtiden. Vi lægger stor vægt på at være på forkant med hensyn til bæredygtighed - socialt, miljømæssigt og økonomisk.

Ved at tage ansvar for miljøet sætter vi selv rammerne for en robust
udvikling på energi- og klimaområdet.

Den nye energistrategi afløser "Plan for klimaforbedring" i Herning Kommune fra 2009. Vi har mange gode erfaringer, som vi kan tage med i det videre arbejde.

Med vedtagelse af den nye strategi sætter byrådet i Herning en retning for, hvordan vi vil bidrage til at løse en af denne tids største samfundsudfordringer.

Strategien er blevet til i samarbejde med erhvervslivet og lokale energiaktører, der med stort engagement har givet mange konstruktive bidrag og ideer.

Med den nye energistrategi tager vi et medansvar for de globale klimaforandringer. Strategien bidrager til, at omstillingen til vedvarende
energi sker på en måde, der giver mening i Herning både for kommunen, virksomheder og borgere.

Byrådet i Herning Kommune

I Herning vil vi skabe mere vækst med energirigtige løsninger

Byrådet i Herning Kommune vil arbejde for:

  • at Herning Kommune er uafhængig af fossile brændsler i 2050
  • at omstillingen til en energieffektiv kommune styrkes
  • at potentialet i energieffektive løsninger udnyttes til at skabe lokal vækst og erhvervsudvikling