Digitaliseringsstrategi

Her finder du vores digitaliseringsstrategi. Det er også her, du finder den fælles strategi for digital infrastruktur.

Vision

De 4 digitale principper hviler på Herning Kommunes vision, som vi har båret med os gennem mange år, og som stadig er gældende. Kommunens vision slår fast, at vi gerne vil være: 

  • Kommunen, hvor borgeren sættes i centrum gennem åbenhed, nærhed og en levende demokratisk dialog 
  • Kommunen, der udfolder sig livligt og dynamisk som et regionalt kraftcenter, der tør gå nye veje 
  • Den effektive kommune, som er kendetegnet ved udvikling, sikker drift, høj grad af fleksibilitet og et fokus på menneskelige værdier.

Direktionen ejer den Digitale Strategi. Den Digitale Styregruppe har ansvaret for, og mandatet til, at få strategien implementeret.

Den Digitale Styregruppe vil arbejde med Herning Kommunes Vision og de fire digitale principper ud fra følgende tre fokusområder: 

  • Vi tager strategisk ansvar og sikrer sammenhæng og videndeling 
  • Vi arbejder for et bredt samarbejde i digitaliseringsprojekter og -tiltag 
  • Vi bygger en organisation, der kan navigere digitalt