Digitaliseringsstrategi

Her finder du vores digitaliseringsstrategi. Det er også her, du finder den fælles strategi for digital infrastruktur.

De fire digitale principper

Med udgangspunkt i dette er der udarbejdet følgende fire digitale principper:

  1. Vi inddrager borgere og virksomheder, når det er muligt og giver værdi
  2. Vi går efter succes ved at tænke stort og starte småt 
  3. Alle nye løsninger er brugervenlige og sikre 
  4. Digitalisering skal altid give værdi

Om princip 1 - Vi inddrager borgere og virksomheder, når det er muligt og giver værdi

Forklaring:

Det er borgere, virksomheder og medarbejdere, der påvirkes af digitaliseringen og/eller skal bruge de digitale løsninger. Derfor skal vi inddrage repræsentanter for brugerne undervejs i udviklingen.

Begrundelse:

De brugere (borgere, virksomheder, medarbejdere), der skal bruge de digitale løsninger, har vigtig viden om, hvordan løsningerne skal fungere. Derfor skal de inddrages, så vi sikrer, at løsningen giver den fornødne værdi for alle.

Om princip 2 - Vi går efter succes ved at tænke stort og starte småt

Forklaring:

Hold altid visionen for øje, men tag små, overskuelige og konkrete skridt imod den. Vær hele tiden parat til at ændre retning. Lav prøvehandlinger, hvor der er mulighed for det. Afprøv antagelser og formodninger i praksis, og fjern usikkerhed ved at samle erfaringer. Digitalisering handler om at lære af praksis, ikke om teori. Hav en exit-strategi, hvis kommunen investerer penge.

Begrundelse:

Digitalisering er ofte forbundet med stor usikkerhed. Der er forskel på teori og praksis. Det er bedre at arbejde mere prøvende og først udvide, når man er på sikker grund. Store beslutninger bør udskydes, til man har større viden. Det er lettere at ændre retning på et lille projekt. Og fejler man, er det bedst at fejle hurtigt og småt - og lære af det.

Om princip 3 - Alle nye løsninger er brugervenlige og sikre

Forklaring:

Når vi digitaliserer, skal vi huske fra starten at tænke på brugervenlighed og sikkerhed. Løsningerne skal være nemme at betjene, og de skal bidrage til, at vi passer godt på de data, vi har ansvaret for.

Begrundelse:

Det er bedst og billigst, hvis brugervenligheden og sikkerheden tænkes ind så tidligt som muligt i processen. Man kan stille mange krav til en digital løsning, men brugervenlighed og sikkerhed er noget af det mest fundamentale - de går hånd i hånd.

Om princip 4 - Digitalisering skal altid give værdi

Forklaring:

Digitalisering skal give gevinster, både økonomisk og kvalitativt. Investeringen vurderes altid i forhold til risiko og anlægs- og driftsudgifter. Målet er, at digitaliseringen på et givent område sker på et så oplyst grundlag som muligt. For innovative projekter må man acceptere en vis risiko. Der skal digitaliseres i samspil med dagligdagen, borgere og virksomheder. Den gevinstansvarlige vil typisk være en leder/chef fra et af de berørte driftsområder.

Begrundelse:

Det koster mange ressourcer at digitalisere - arbejdstid, mistet produktivitet, mens arbejdet står på, samt udgifter til software, hardware og eventuel konsulent bistand. Derfor skal indtægtssiden og de kvalitative forbedringer i form af for eksempel lettere arbejdsgange kunne opveje investeringen. Desuden er ressourcerne knappe, så en positiv business case er ikke altid nok i sig selv - der skal tænkes ind i samspillet med dagligdagen.