Digitaliseringsstrategi

Her finder du vores digitaliseringsstrategi. Det er også her, du finder den fælles strategi for digital infrastruktur.

Rammen er den fælles offentlige og fælles kommunale digitaliseringsstrategi

Forklaring:

Der er udpeget nedenstående, overordnede pejlemærker fra KL og Digitaliseringsstyrelsen i relation til de fælles offentlige, og fælles kommunale, digitaliseringsstrategier.

Pejlemærkerne vil indgå i Herning Kommunes videre arbejde med kommunens egen digitaliseringsstrategi: 

  • Digitalisering skal understøtte, at mødet med den kommunale service er sammenhængende, nært og personligt. 
  • Deling af data og automatisering af processer skal skabe sammenhæng og ny viden. 
  • Fokus på it- og datasikkerhed skal sikre, at borgere føler sig trygge og har tillid til myndighederne. 
  • Øget anvendelse af den fælleskommunale rammearkitektur skaber sammenhæng og styrker konkurrencen på leverandørmarkedet. 
  • Fokus på digitale kompetencer så alle er parate til at bruge de digitale muligheder.
  • Gevinster skal være i centrum i den digitale projekter. 
  • Samarbejde skaber handlekraft og bæredygtighed. 
  • En brugervenlig og overskuelig offentlig sektor. 
  • Bedre brug af data og hurtigere sagsbehandling. 
  • Bedre og mere sammenhængende velfærd.

Begrundelse:

Herning Kommune ønsker at være afstemt med de tiltag, som kommer fra KL og Digitaliseringsstyrelsen samt regionerne. Vi ønsker at involvere os sammen med KL, Digitaliseringsstyrelsen og regionerne samt KOMBIT. Sammen med KOMBIT kommer Herning Kommune til at implementere en lang række nye fagsystemer over tid. Systemer, som vil være en stor del af Herning Kommunes portefølje af digitale løsninger - hen ved 75 pct. af digitaliseringsprojekterne vil komme igennem KOMBIT de næste tre-fire år.

Konkret fokus på anvendelse af data i kommunen.

Vi stiller relevante data fra vores digitale løsninger til rådighed for borgerne og virksomheder i det omfang, det giver mening og værdi, bl.a. igennem SAPA og udviklede app. Vi skal forstå at bruge de nye data på en god måde, og vi skal være parate til at tilpasse eller ændre vores ydelser og løsninger, så de anvender de digitale muligheder.

Målet i digitaliseringsstrategien er også at få udviklet automatisering af bl.a. de interne økonomidata og andre data ved brug af robotics. Vores fokus er også at få etableret et formaliseret samarbejde med eksterne aktører som Open Data indenfor bl.a. Smart City og Internet of Things (IOT) samt øvrige områder til brug i Herning Kommune.