Demensstrategi

Her kan du se, hvad der skal bidrage til livskvalitet og værdighed for borgere med demens og deres pårørende i Herning Kommune.

Idékatalog

Forslagene i idékataloget er fremkommet i forbindelse med workshops og kan understøtte indholdet i demensstrategien:

Værdighed og meningsfuldhed 

 • Tilføre køkkenpersonale og andet praktisk/teknisk personale viden og kompetencer i forhold til demens, så de kan inddrage demente i deres arbejde, hvor det giver mening og er forsvarligt. 
 • Tilbud om udarbejdelse af "livstestamente" tidligt i forløbet, hvor der kan angives centrale beslutninger forbundet med sygdommens fremtidige udvikling. 
 • Hospicelignende tilbud til døende borgere med demens på plejecentre.

Information og viden 

 • Gennemgang af demensområdet på www.herning.dk med henblik på at strukturere og synliggøre information og gøre viden om sygdommen mere tilgængeligt. 
 • Udvikling af informationsmateriale til skoler og andre uddannelsesinstitutioner om demens - medvirker til at skabe en bedre forståelse for, hvad demens er - reducerer tabuisering. 
 • Uddannelse af frivillige med en fortid som pårørende til at kunne stå for netværk af pårørende til demente. 
 • Sygeplejersker i hjemmesygeplejen med særlig demensfaglig viden og kendskab til tidlig opsporing og henvisningsmuligheder. 
 • Oprettelse af en "chat"-funktion, hvor pårørende anonymt kan drøfte emner med demensteamet. 
 • Demens(høj)skole med foredrag om demens, fysisk aktivitet, oplevelse og fokus på et godt liv med demens. 
 • Behov for tilbud om opfølgningssamtale efter at diagnosen er stillet. 
 • Målrettet information til personer i det nære sociale netværk.

Pårørende

 • Bekymringssite på www.herning.dk. 
 • Åben og anonym demensrådgivning. 
 • Hjælp til at møde andre i en lignende situation. 
 • Mere fleksible aflastnings- og afløsningsmodeller. 
 • Demenscafé. 
 • 2 timers hjælp pr. uge, der kan bruges efter ønske. 
 • Pårørende til demente på plejecentre tilbydes faste samtaler med personalet på plejecentrene omkring den dementes trivsel.

Frivillige 

 • Udvikling af en model for inddragelse af frivillige i de individuelle demensforløb, så det sker på et meget tidligt stadie i sygdommen, hvor det er muligt at skabe relation til borgeren med demens og dermed forankre en fremtidig genkendelse og tryghed. 
 • Der er løbende behov for et undervisningstilbud til frivillige, pårørende og andre personer tæt på en borger, der er ramt af demens. Undervisningen skal indeholde information om konsekvenserne af demens, og hvordan man som udenforstående fortsat kan indgå i relationer med personen med demens. 
 • Rejsevenner og spisevenner.

Livsstil 

 • Oprettelse af målrettede tilbud om kognitiv træning og hård fysisk træning - til borgere med demens - særligt dem med fremskreden demens og ældre, der ønsker at forebygge demens. 
 • Faste årlige sundhedssamtaler. 
 • Klippekort til motion.