Demensstrategi

Her kan du se, hvad der skal bidrage til livskvalitet og værdighed for borgere med demens og deres pårørende i Herning Kommune.

Strategiens 12 målsætninger

1. Kompetente medarbejdere

"Vores medarbejdere har den nødvendige viden inden for demensområdet."

Vi arbejder blandt andet på, at: 

 • Borgere med demens og deres pårørende oplever sig set, hørt og forstået - dels som den, man er, men også som den, man var før demenssygdommen. 
 • Medarbejdere, som beskæftiger sig med borgere med demens og deres på- rørende, har den nødvendige demensfaglige viden og faglige kompetencer. Dette omfatter bl.a. en grundlæggende viden om hjerneskadens mekanismer og konsekvenser og om de metoder, der fremmer et godt samspil med borgere med demens. 
 • Medarbejderne i Sundhed og Ældre kan identificere tidlige tegn på demens og kan henvise til personer med demensfaglig viden. 
 • Indsatserne på demensområdet i Herning Kommune er baseret på viden. 
 • Sundhed og Ældre har systematisk og effektiv videndeling omkring demensområdet, og at medarbejderne har adgang til specialistviden om demens. 
 • Herning Kommune understøtter hurtig og effektiv udredning i forbindelse med demens. 
 • Demensindsatserne i Herning Kommune tilrettelægges, så de understøtter samarbejde på tværs af faglige områder og sektorer i det nære sundhedsvæsen.

2. Individuel vejledning

"Vi tilbyder borgere med demens og deres pårørende individuel vejledning."

Vi arbejder blandt andet på, at: 

 • Borgere med demens og deres pårørende bliver set, hørt og forstået i forhold til deres individuelle behov og ønsker igennem hele sygdomsforløbet - også i den sidste tid. 
 • Der er let adgang til information om udredningsforløbet i forhold til den konkrete demenssygdom. 
 • Der er let adgang til viden om konsekvenserne af en demenssygdom og dens forløb - også i den sidste tid. 
 • Vejledning om vigtige afklaringspunkter sker rettidigt i sygdomsforløbet. 
 • Tidlig støtte sikres i overgangen til nye indsatser.

3. Kompetente pårørende

"Vi uddanner pårørende til borgere med demens til at kunne mestre et liv med demens."

Vi arbejder blandt andet på at: 

 • Støtte pårørende til borgere med demens i at kunne mestre et godt samspil med borgere med demens.

4. Netværk

"Vi understøtter pårørende og frivillige i netværksdannelse."

Vi arbejder blandt andet på, at:

 • Pårørende hjælpes til at møde andre i en lignende situation. 
 • Pårørende og frivillige skal kunne indgå naturligt i aktiviteter, fællesskaber og netværk, som borgeren med demens indgår i.

5. Meningsfuld hverdag

"Vores indsatser på demensområdet har fokus på et meningsfuldt hverdagsliv - hele livet."

Vi arbejder blandt andet på at: 

 • Skabe meningsfulde dagligdagsaktiviteter, der understøtter så almindeligt et hverdagsliv som muligt. 
 • Sikre, at pårørende får mulighed for at kunne fortsætte værdifulde aktiviteter sammen med borgeren med demens. 
 • Støtte pårørende i værdien af fortsat kontakt og positive oplevelser sammen med borgeren, der har en demenssygdom.

6. Træning

"Vi har tilbud om relevant træning til borgere med demens."

Vi arbejder blandt andet på, at: 

 • Der løbende er fokus på sundhed og trivsel trods demenssygdommen. 
 • Borgere med demens tilbydes træning inden for hukommelse og tænkning samt hård fysisk træning.

7. Fleksibel aflastning

"Vi har fleksible tilbud om aflastning/afløsning til pårørende til borgere med demens."

Vi arbejder blandt andet på at: 

 • Udvikle tilbud om fleksible muligheder for afløsning og aflastning i og uden for hjemmet.

8. Fysiske rammer

"Vi udvikler demensvenlige bygninger og områder, hvor borgere med demens kan færdes."

Vi arbejder blandt andet på, at: 

 • Individuelle behov hos borgere med demens og deres pårørende er i centrum, når det gælder nybyggeri og indretning af eksisterende byggerier og områder. 
 • De fysiske rammer er indrettet, så de er tilpasset behov for sikkerhed, tryghed, genkendelighed, hjemlighed og overskuelighed.

9. Kompetente frivillige

"Vi uddanner borgere - der ønsker at bidrage med en frivillig indsats på demensområdet."

Vi arbejder blandt andet på at: 

 • Optimere muligheden for at frivillige i højere grad kan inddrages i arbejdet med at sikre værdighed og livskvalitet for borgere med demens og deres pårørende. 
 • Tilbyde frivillige relevant viden, så de kan indgå i samvær med borgere med demens. 
 • Inddrage frivillige tidligt i det individuelle forløb for at sikre genkendelighed og tidlig relationsdannelse med borgere med demens og pårørende.

10. Viden om demens

"Vi deler vores viden om demens."

Vi arbejder blandt andet på at: 

 • Bidrage til at øge den generelle viden om demens i samfundet.

11. Forebyggelse

"Forebyggelse af demens er en integreret del af den generelle forebyggelsesindsats i Herning Kommune."

Vi arbejder blandt andet på at: 

 • Forebygge udviklingen af demenssygdom gennem sund livsstil, fysisk træning samt træning af hukommelse og tænkning. Herning Kommunes tværgående sundhedspolitik understøtter dette.

12. Teknologiske hjælpemidler

"Vi integrerer teknologiske hjælpemidler i indsatserne."

Vi arbejder blandt andet på at: 

 • Integrere hjælpemidler, der indeholder sikkerheds- og frihedssættende teknologi, der skaber tryghed og sikkerhed for borgere med demens og deres pårørende.