Demensstrategi

Her kan du se, hvad der skal bidrage til livskvalitet og værdighed for borgere med demens og deres pårørende i Herning Kommune.

Baggrund

Demensstrategien består af 12 målsætninger for de kommunale indsatser på demensområdet. Målsætningerne skal tilsammen medvirke til, at borgere med demens i Herning Kommune kan leve et værdigt liv.

Målsætningerne udgør således en ramme og skal samtidig være den røde tråd i demensindsatserne i Herning Kommune. Demensstrategien er udarbejdet på baggrund af to workshops i foråret 2016, hvor deltagerne var pårørende til borgere med demens, frivillige, interesseorganisationer og kommunale medarbejdere inden for demensområdet.

Deltagerne fremsatte en række udsagn og ønsker til den fremtidige indsats på demensområdet i Herning Kommune. Udsagnene er efterfølgende blevet brugt til at udarbejde de 12 målsætninger samt en række hensigtserklæringer for den måde, demensstrategien implementeres på.

Demensstrategien er ligeledes tilknyttet et idékatalog, der indeholder en række forslag til konkrete indsatser, der understøtter indholdet i demensstrategien.

Forslagene i idékataloget er fremkommet i forbindelse med de afholdte workshops. I efteråret 2016 fremlægges forslag til en ny national handlingsplan på demensområdet. Herning Kommunes demensstrategi tilpasses i den forbindelse indholdet i den nationale handleplan på demensområdet.

Herning Kommunes demensstrategi bygger på en målsætning om at: 'støtte borgerne i at være mest muligt herre i eget liv.'

Indsatserne sigter derfor mod at understøtte, at borgernes egne ressourcer kommer i spil. Ligeledes skal indsatserne tilpasses borgernes individuelle behov for støtte og omsorg.