Arkitekturstrategi

Vi har en strategi for, hvordan vi arbejder med arkitektur. Den kan du finde her på siden.

Byudvikling

Herning Kommune udvikler sig på mange fronter, og ønsker at skabe flotte og levende byer, hvilket er en vigtig forudsætning for kommunens fortsatte udvikling. De seneste år er der lavet store investeringer i særligt større infrastruktur projekter, uddannelses- og kulturinstitutioner samt eftertragtede erhvervs- og boligområder.

Herning Kommune vil fastholde udviklingen af forskelligartede byområder. Herning Kommune har flere eksempler på byområder, der er udformet i henhold til en helhedsorienteret planlægning. Områderne er vidt forskellige og spiller på forskellige stedlige kvaliteter. Nogle byområder er stramt styret, mens andre byområder træder i karakter som følge af enkelte gennemgående detaljer.

I kommende byområder kan der med fordel indarbejdes nye typer af boformer, som kan give kommunens boligområder en større alsidighed. I Herning Kommune er udviklingen af helt nye typer af byområder allerede igangsat. Det prioriteres at skabe forskelligartede byområder, som kan være med til at tiltrække nye borgere.

Kommende byområder skal gennemføres ud fra en helhedsorienteret planlægning med fokus på brugen af byen og bymæssige kvaliteter. Ved omdannelse af eksisterende byområder kan det blive relevant at undersøge, hvilke identitetsskabende elementer, der findes i området i dag med henblik på enten at fremhæve dem eller videreudvikle dem.

De identitetsskabende elementer kan være både kulturhistoriske træk i området, beplantning eller et bestemt type vej- eller byrum. Omdannelse af eksisterende byområder kan både indebære fortætning og fornyelse.

Herning Kommune vil 

  • styrke den arkitektoniske kvalitet i byudviklingsområder gennem helhedsorienteret planlægning 
  • styrke samarbejdet mellem kommune og bygherrer ved at udvikle et dialogredskab til at højne kvaliteten i byggeriet 
  • udvikle nye former for byområder 
  • have fokus på de stedlige kvaliteter for at styrke identiteten af de enkelte byudviklingsområder 
  • løbende evaluere og på den baggrund videreudvikle eksisterende byområder