Arkitekturstrategi

Vi har en strategi for, hvordan vi arbejder med arkitektur. Den kan du finde her på siden.

Vejrum

De fleste folk er dagligt trafikanter, som oplever byen fra vejene. Trafikanterne kan til tider fokusere meget på myldretidernes trafikpres på byens vejrum, men som trafikant danner man sig også et indtryk af byen. Det er særligt fra indfaldsvejene, at man får det første indtryk af byen og dens liv.

De elementer, der indbygges i vejene, er vigtige for oplevelsen af vejrummet og afspejler således også byen. Det kan være elementer som belysning, beplantning, fartdæmpende foranstaltninger og meget andet, men til sammen indgår de i hele den landskabelige ressource, som vejene i dag udgør i det danske kulturlandskab. Vejene og deres elementer er en dynamisk faktor, som blandt andet er afledt af en samfundsmæssig udvikling - men som også er med til at udvikle samfundet og sætte sit præg på, hvordan vi agerer i vejrummet. Vejrum omfatter både strækninger og punkter.

Punkterne er steder, hvor strækningerne brydes for eksempel rundkørsler, kryds m.m. Punkterne kan have vidt forskellige udformninger, men særligt oversigtsforholdene er vigtige at have med i betragtning, når sådanne vejrum skal bearbejdes. Vejstrækningerne er ligeledes vidt forskellige. Der er motorvejene, som med sin hastighed bringer trafikanterne hurtigt fra A til B uden at levne meget tid til oplevelse. Der er indfaldsvejene til de forskellige byer, som også er udstillingsvindue for butikker og virksomheder. Der er vejen gennem de mindre byer, som med sin egen charme kan fortælle historien om livet, der leves i byerne.

Der er de små veje i landskabet, som snor sig, og i sig selv kan udgøre et smukt landskabeligt element. Målet er at forbedre vejrummenes æstetiske fremtræden uden at kompromittere deres funktion. Det er vigtigt, at de enkelte vejrum kommer til at fremstå som en helhed. For at understrege helheden og skabe smukke vejrum bør alle elementer indgå i vores overvejelser herunder skilte, flagstænger, byggefelter og facadeudformning, grønne arealer, beplantning m.v. så vejene opnår en højere kvalitet på grund af den arkitektoniske og landskabelige udformning.

Herning Kommune vil 

  • styrke den arkitektoniske kvalitet i vejrum gennem helhedsorienteret planlægning 
  • styrke dialog og samarbejde mellem kommune og bygherrer for at sikre sammenhæng mellem projekter og vejrum 
  • løbende evaluere og på den baggrund videreudvikle eksisterende vejrum 
  • have fokus på de stedlige kvaliteter for at styrke identiteten af de enkelte vejrum