Arkitekturstrategi

Vi har en strategi for, hvordan vi arbejder med arkitektur. Den kan du finde her på siden.

Offentligt byggeri

Herning Kommune skal give plads til forskellige typer af bygninger, byrum og landskaber. Dette afsnit fokuserer på de offentlige bygninger, da de har stor betydning for byen og lokalområderne.

De offentlige bygninger er ofte markante, synlige byggerier såsom skoler, institutioner, sportsfaciliteter, kulturhuse, rådhuse m.m., der betyder noget særligt for identiteten i et nærområde eller for hele kommunen. De offentlige bygninger bruges dagligt af mange mennesker. Herning Kommune har derfor et ansvar for at vise det gode eksempel og sætte standarden for god arkitektur og planlægning.

Det er vigtigt, at det offentlige byggeri er af høj kvalitet både arkitektonisk og i materialevalg, og samtidig sikrer, at Herning Kommunes værdier: udfoldelsesfrihed, professionalisme, økonomisk sans og god dømmekraft respekteres. Detaljen har stor betydning for den arkitektoniske kvalitet. Valget af materialer, der patinerer på en smuk måde, og som har den rette overflade, kan have afgørende betydning for arkitekturens udtryk.

Herning Kommune skal gå forrest med en vilje til at løse vanskelige bygningsmæssige udfordringer uden at gå på kompromis med kvaliteten. Sport og kultur vægtes højt i Herning Kommune. Det betyder, at vi fortsat skal arbejde for at sikre både smukke og funktionelle rammer for idrættens og kulturens udfoldelser samt sammenhængen mellem aktiviteterne inde i bygningerne og deres omgivelser. Selv om mange af de offentlige bygninger er bygget om og til af flere omgange, har de i store træk bevaret deres oprindelige arkitektoniske udtryk.

Det vidner om en gennemtænkt og robust arkitektur, som har vist sig at være holdbar selv mange år efter, at byggerierne er opført. Denne robusthed skal Herning Kommune fortsat arbejde med at indføre i de offentlige bygninger. Kommunens kirker er også en del af de offentlige bygninger. Kirker skal generelt i arkitektur og udtryk imødekomme andre behov end de øvrige offentlige bygninger.

De skal lægge op til ro og fordybelse, og der bliver desuden arbejdet særligt med akustikken. Kirker er ofte pejlemærker i landskabet, hvilket afspejler sig i bygningens arkitektur og højde. I Herning Kommune findes både de traditionelle ældre kirker, men også flere nyere kirker, der tilfører Herning Kommune nye og spændende udgaver af den traditionelle kirke.

Herning Kommune vil 

  • styrke den arkitektoniske kvalitet i det offentlige byggeri gennem helhedsorienteret planlægning 
  • udvikle et dialogredskab til at højne kvaliteten i byggeriet 
  • have fokus på energibesparende foranstaltninger, bæredygtighed samt tilgængelighed i det offentlige byggeri 
  • eksperimentere og nytænke arkitektur gennem arkitektkonkurrencer, udviklingsplaner m.v. i forbindelse med offentlige projekter 
  • løbende evaluere og på den baggrund videreudvikle det offentlige byggeri