Arkitekturstrategi

Vi har en strategi for, hvordan vi arbejder med arkitektur. Den kan du finde her på siden.

Erhvervsbyggeri

Herning Kommune skal fortsat arbejde med at fastlægge nye planmæssige rammer, der på den ene side vil give virksomhederne udvidede muligheder for anvendelse og udnyttelse, og på den anden side stiller krav til bebyggelse og udearealer med henblik på en generel forskønnelse af områderne. Herning Kommune vil arbejde for at få et større arkitektonisk og materialemæssigt ejerskab ind i erhvervsbyggeriet ved at understrege, hvordan en bygnings arkitektur og en høj kvalitet i udførelsen kan tilføre mere værdi for den enkelte virksomhed.

Bygningens arkitektoniske udtryk kan være med til at signalere og promovere virksomhedens identitet. Virksomhedernes behov for parkeringsarealer i tilknytning til erhverv er oftest meget synlige i bybilledet. Det er derfor af stor betydning, hvor meget plads de optager, og hvordan de udformes i en bymæssig og landskabelig sammenhæng. Både i byerne og i landområderne er der gamle erhvervsbygninger, som ikke længere anvendes til for eksempel lager, værksted eller butik. Disse bygninger er i stor risiko for at forfalde, idet det er både dyrt og svært at vedligeholde en bygning, som ikke længere er i brug.

Herning Kommune skal derfor undersøge, om de forladte erhvervsbygninger kan få nye anvendelsesmuligheder, der kan bidrage til spændende og uventede resultater. I forbindelse med ombygning og indretning af erhvervsbygninger til andre formål bør det desuden tilstræbes at renovere med respekt for omgivelsernes karakter samt eventuelle farver og materialeholdning.

Herning Kommune vil

  • styrke den arkitektoniske kvalitet i erhvervsbyggeriet gennem helhedsorienteret planlægning 
  • have fokus på udviklingen af anvendelsesmuligheder i erhvervsområder 
  • styrke samarbejdet mellem kommune og bygherrer ved at udvikle et dialogredskab til at højne kvaliteten i byggeriet 
  • udarbejde vejledende informationsmateriale om erhverv i landzone