Sygefraværspolitik

Her kan du finde kommunens sygefraværspolitik.

Sygefraværspolitikken er en del af vores personalepolitik.

Politikkens formål er at nedbringe og forebygge sygefravær. Det sker ved at sætte fokus på tre ting:

  • høj medarbejdertrivsel
  • god ledelse
  • godt omdømme

Herning Kommunes sygefraværspolitik.

Sygefraværspolitikken er en del af Herning Kommunes personalepolitik. Sygefraværspolitikkens formål er at nedbringe og forebygge sygefravær ved at understøtte tre centrale elementer; høj medarbejdertrivsel, god ledelse og godt omdømme.

Sygefraværspolitikken understøtter dels den sygemeldte medarbejders muligheder for tilbagevenden til arbejdet og dels ledelsens arbejde med at forebygge og nedbringe fraværet på arbejdspladsen. Sygefraværspolitikken er udfoldet på baggrund af værdierne, som følger herunder:


De aftalebestemte procedurer og retningslinjer for håndtering af sygefravær, respekteres og efterstræbes loyalt af leder, tillidsvalgte og medarbejdere. Der udøves god ledelse ved at opsøge og anvende viden om sygefraværets indvirkning på arbejdsmiljøet og ved at skabe en sund og tryg arbejdsplads. Leder og medarbejder samarbejder konstruktivt og proaktivt i bestræbelserne på at nedbringe og forebygge sygefravær.

Alle involverede parter kender til egen kompetence og ansvar i opgaven angående sygefraværet, og udviser tillid og troværdighed i samarbejdet. Den lokale arbejdsplads drøfter sygefraværets indvirkning og betydning for den daglige drift, således at sygefraværet og dets konsekvenser er kendt af hele arbejdspladsen. Der ydes en koordineret og ordentlig indsats mellem leder og medarbejdere for at sikre et fortsat godt serviceniveau for borgere og brugere.


Leder og medarbejdere anvender egne og andres kompetencer for at skabe de bedste resultater i forbindelse med sygefravær. Den enkelte medarbejders sygefravær skal altid håndteres individuelt og med forståelse og respekt for den enkeltes situation.

Den lokale løsning med sygefraværet skal understøtte kommunens samlede gode omdømme i arbejdet med at nedbringe og forebygge sygefravær. Ændringer og indretning af arbejdspladsen skal foregå i fornuftig og konstruktiv dialog med de involverede parter med respekt for ressourcer og krav.


Leder og medarbejdere finder sammen den bedste løsning til at nedbringe og forebygge sygefraværet på arbejdspladsen. Det er arbejdspladsens unikke situation og kultur, der skaber rammen for den lokale udmøntning af sygefraværspolitikken. Hver individuelle handlingsplan er enestående og baseret på den enkelte sygemeldtes situation og muligheder indenfor rammen.


Arbejdspladsens kerneydelser er omdrejningspunktet for arbejdstilrettelæggelsen i forbindelse med sygefravær. Leder og medarbejdere udviser fleksibilitet i fornuftige løsninger ved sygefravær. Leder og medarbejdere samarbejder om at nå de fastlagte målsætninger - på kort sigt og på lang sigt. Indsatsen for at nedbringe og forebygge sygefraværet prioriteres på lige fod med andre drifts- og udviklingsopgaver.


Herning Kommunes sygefraværspolitik er fra 2011.
Du er velkommen til at skrive, hvis du ønsker politikken tilsendt via mail. 

Kontaktinfo

Benedikte Lohfert Würtz
Chef for HR Organisation
Tlf.: 96282540
Mobil: 30551897
Send e-mail til hrubl@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.