Personalepolitik

Hent Herning Kommunes personalepolitik her på siden.

Herning Kommunes personalepolitik er baseret på kommunens vision og værdier. Den foldes ud i de enkelte forvaltninger og afdelinger og gælder for alle ansatte i kommunen.

Vores vision er blandt andet at være effektive og udviklingsparate. Vi vil gerne kendes på sikker drift, en høj grad af fleksibilitet og menneskelighed.

Vi arbejder hver dag med fire kerneværdier for øje:

 • Professionalisme
 • God dømmekraft
 • Udfoldelsesfrihed
 • Økonomisk sans

Herning Kommunes personalepolitik.

Personalepolitikken tager afsæt i Herning Kommunes vision og værdigrundlag. Vores personalepolitik gælder for alle i Herning Kommune og udmøntes konkret decentralt i de enkelte forvaltninger og afdelinger.

Værdierne er:

 • Professionalisme
 • God dømmekraft
 • Udfoldelsesfrihed
 • Økonomisk sans

Personalepolitisk set udfoldes værdierne på følgende måde:

Professionalisme:

 • Vi baserer vores arbejde på faglighed
 • Vi værner om og udvikler vores faglige og personlige kompetencer
 • Vi arbejder for at realisere kommunens og afdelingens målsætninger
 • Vi agerer professionelt i alle situationer og relationer

God dømmekraft:

 • Vi indsamler viden til at kvalificere vores beslutninger
 • Vi holder en høj etisk standard i alt, hvad vi foretager os
 • Vi tør tænke stort - men vi tænker os om, før vi handler
 • Vi inddrager empati og logisk tænkning i vores beslutninger

Udfoldelsesfrihed:

 • Vi giver os selv og hinanden frihed til at udvikle os
 • Vi udviser rummelighed, respekt og tillid overfor hinanden
 • Vi stræber efter at handle proaktivt og lære af vores erfaringer
 • Vi kender rammerne, men vi tør også udfordre dem

Økonomisk sans:

 • Vi baserer vores beslutninger på sund fornuft - både på kort og lang sigt
 • Vi tænker kreativt og dynamisk - med tanke på lønsomheden
 • Vi er ansvarlige overfor hinanden - og overfor økonomien
 • Vi bevarer overblikket og husker målet

Vi udvikler vores arbejdsplads med afsæt i værdierne:

Herning Kommune er den fleksible arbejdsplads, hvor medarbejderne indretter sig efter arbejdspladen, men arbejdspladsen indretter sig også efter medarbejderen.

Godt samarbejde og veldefinerede arbejdsopgaver

Et godt samarbejde er forudsætningen for motivation og engagement. Løsningen af vores arbejdsopgaver er præget af klare mål, forventningsafstemning, indflydelse, fleksibilitet, selvstændighed og ansvar.

Udfordring og udvikling i hverdagen med respekt for den enkelte medarbejders behov

Herning Kommunes medarbejdere udgør fundamentet for vores organisation og det er derfor et fælles ansvar at udvikle rammer og afsætte ressourcer til udvikling af vores medarbejdere. Der udarbejdes handlingsplaner for alle medarbejderes kompetenceudvikling.

En udviklende og bæredygtig arbejdsplads

Vi vil være ordentlige overfor hinanden og vores omgivelser. Det er vi, når arbejdspladsen bygger på et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø og på en miljørigtig tankegang. Vi har konstant fokus på trivsel, nedbringelse af sygefravær, sundhedsfremme og ressourceforbrug over alt i organisationen.

Balance mellem arbejds- og privatliv

Vi organiserer vores arbejde, så vi oplever dagligdagen som fleksibel og tilpasset organisationens og den enkelte medarbejders behov. I Herning Kommune anser vi det som vigtigt, at vi skaber rammerne for balance mellem arbejds- og privatliv.

En mangfoldig arbejdsplads

Vi er os vores ansvar bevidst om at skabe og udvikle en mangfoldig arbejdsplads med plads til alle uanset alder, køn, fag, race, hudfarve, handikap, seksuel og religiøs overbevisning.


Du er velkommen til at skrive, hvis du ønsker politikken tilsendt via mail. 

Kontaktinfo

Benedikte Lohfert Würtz
Chef for HR Organisation
Tlf.: 96282540
Mobil: 30551897
Send e-mail til hrubl@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.