Lønpolitik

Her kan du finde kommunens lønpolitik.

Vores lønpolitik er en del af den samlede personalepolitik.

Lønpolitikken skal understøtte kulturen og arbejdsmiljøet. Det er her den overordnede ramme for lønnen i kommunen bliver sat.

Herning Kommunes lønpolitik.

Herning Kommunes lønpolitik er en del af den samlede personalepolitik. Lønpolitikken skal helt overordnet understøtte kulturen og arbejdsmiljøet for de grupper, der er omfattet. Lønpolitikken skal sikre en effektiv opgavevaretagelse og udvikling af organisationen. Lønpolitikken er den overordnede ramme for løndannelsen i Herning Kommune.

Lønpolitikken skal bruges aktivt i et samarbejde mellem leder og tillidsrepræsentant/den forhandlingsberettigede organisation som et af flere ledelsesværktøjer til at rekruttere og fastholde medarbejdere samt understøtte Herning Kommunes værdier:


Udfoldelsesfrihed

  • Lønpolitikken kan udfyldes lokalt på den enkelte arbejdsplads eller via aftaler mellem forvaltning og den lokale forhandlingsberettigede organisation.
  • Lønudviklingen kan differentieres ved individuelle forhandlinger.
  • Lønpolitikken kan udfyldes for grupper f.eks via forhåndsaftaler og lokalaftaler.

Professionalisme

  • Den lokale løndannelse skal understøtte en fortsat udvikling i opgavevaretagelsen, således at det tilstræbes, at medarbejderne aflønnes på niveau med det øvrige sammenlignelige arbejdsmarked. Udbud og efterspørgsel vil derfor påvirke løndannelsen.
  • Der skal være en sammenlignelighed mellem stillinger på tværs i organisationen, således at løndannelsen opleves som sammenhængende for arbejdspladsen Herning Kommune.
  • Udmøntning af lønpolitikken sker i et samarbejde mellem ledelsesniveauet og tillidsrepræsentanten/ den lokale forhandlingsberettigede organisation.

Økonomisk sans

  • Herning Kommune bruger alle lønelementer (funktions-, kvalifikations- og resultatløn) i den lokale løndannelse. Løn kan ligeledes udmøntes i senioraftaler, personalegoder o.lign.
  • Den lokale løndannelse skal afspejle en honorering af de medarbejdere, som giver arbejdspladsen en værditilvækst. Værditilvæksten afhænger af opgaverne på den enkelte arbejdsplads og kan komme til udtryk i form af såvel varetagelse af sikker drift som udviklingsopgaver. Opgavevaretagelsen skal vægtes på lige vilkår.

God dømmekraft

  • Den lokale udmøntning af lønpolitikken skal bygge på kendte og synlige kriterier, således at løndannelsen er gennemskuelig for alle.
  • Arbejdspladserne/forvaltningen kan prioritere at honorere forskellige indsatsområder.

Herning Kommunes lønpolitik er fra 2007.
Du er velkommen til at skrive, hvis du ønsker politikken tilsendt via mail. 

Kontaktinfo

Benedikte Lohfert Würtz
Chef for HR Organisation
Tlf.: 96282540
Mobil: 30551897
Send e-mail til hrubl@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.