Højhuspolitik

Herning skal udvikle sig som en levende og sammenhængende by med visioner. Det skal Herning Kommunes højhuspolitik bidrage til.

Konsekvensvurdering af konkrete højhusprojekter

Ansøger/Bygherre bidrager med redegørelse for: Til brug for en indledende projektvurdering skal der foreligge en redegørelse med følgende hovedpunkter:

  • Om projektet ligger indenfor rammerne af Herning Kommunes Højhuspolitik 
  • Om projektet ligger indenfor de områder der er Kommuneplanlagt til højhusbyggeri 
  • Om projektet medvirker til at skabe byfortætning i henhold til Herning Kommunes Højhuspolitik 
  • Om projektet indgår i en sammenhæng, der er med til at skabe/udbygge en byprofil 
  • Hvordan projektet påvirker bylivet, - herunder hvordan projektet bidrager til at skabe nye byrum og en levende by 
  • Hvordan projektet påvirker den overordnede og lokale trafikstruktur
  • Hvordan projektet forholder sig til eksisterende orienteringspunkter 
  • Om projektet bidrager til at profilere byen eller bydelen 
  • Om projektet, ud fra en samfundsøkonomisk, sociokulturel og/eller ressourcemæssig betragtning, bidrager til Herning Kommunes udvikling 
  • Om projektet understøtter Herning Kommunes vision om at sikre en byudvikling med sammenhæng, identitet og vision.