Højhuspolitik

Herning skal udvikle sig som en levende og sammenhængende by med visioner. Det skal Herning Kommunes højhuspolitik bidrage til.

Højhusstrategier generelt

Planlægning er blevet et udbredt redskab i byudvikling, og de fleste europæiske storbyer har strategier for placering af og højde på højhuse.

Strategierne varierer afhængig af byens arkitektoniske kvaliteter, bevaringsværdier, udbygningsgrad og potentialer. Generelt har byer med meget velbevarede bykerner, der ikke er blevet ødelagt af krig eller lign. (f.eks. København, Paris, Amsterdam) placeret højhuse i nye byområder udenfor den historiske bymidte.

Enkelte byer, der har fået bombet dele af de historiske bykerner, har valgt at etablere 'downtowns' -koncentrerede områder med højhuse- centralt i byen frem for at retablere.

Mange byer har i dag tidligere industriområder præget af storskala bygninger, der omdannes og udbygges med højhuse, ligesom havneaktiviteterne mange steder afvikles og omdannes til nye byudviklingsområder med plads til højhuse. Et tredje udbredt scenarie er, at koncentrere højhuse omkring infrastrukturelle anlæg som stationer, lufthavne og motorveje.