Højhuspolitik

Herning skal udvikle sig som en levende og sammenhængende by med visioner. Det skal Herning Kommunes højhuspolitik bidrage til.

Hernings profil - en kort byudviklingshistorie

Hernings udvikling hænger sammen med hedens opdyrkning, den stigende handel samt den infrastrukturelle udvikling. Omkring 1850 blev landsdelens store færdselsåre flyttet fra Gjellerup til Herning, hvor den nye hovedlandevej mellem Århus og Ringkøbing blev placeret. Denne øst/vestgående akse udgør i dag gågaden; Bredgade/Østergade.

I 1870´erne blev landsbyen Herning til stationsby. Byen fik et godt handelsliv og udviklede sig fra enkelte gårde til købstadsby med en bymidte karakteriseret af bygninger i 2 - 4 etager omgivet af klassiske villa- og Bedre Byggeskikskvarterer i 2 etager, og siden udbygget med parcelhuskvarterer i 1 etage. I løbet af de sidste 30 år er der bygget enkelte højere bygninger, der bryder den generelle byprofil. Frem til 1980 var kirketårnet Hernings højeste punkt og synligt for hele byen i tråd med tidligere tiders tradition.

Gennemgående har planlægningen fra 1960'erne og frem opereret med princippet om, at ny bebyggelse almindeligvis skal underordne sig den generelle bygningshøjde. De bygninger, der bryder Hernings byprofil i dag, bærer præg af at være planlagt projekt for projekt, og har derfor ikke en sammenhæng, der medvirker til at definere en byprofil, men står som enkeltvolumener, der skyder op over resten af byen.

Nye områder som f.eks. Birk er planlagt med et stærkt strukturerende greb, der foreskriver bygningsudlæg, beplantning, højder og samtidig stiller krav til arkitektur, farver og materialer. Det gør området til et stykke enestående planlægning og et unikt og kvalitetspræget byudviklingsprojekt.

En højhuspolitik kan medvirke til at byggeri af høje huse/højhuse i Herning bidrager til at programmere og reformulere urbane sammenhænge og udvikle helt nye bykvarterer, der afspejler de processer og dynamikker, som karakteriserer vores tid og samtidig, i kraft af planlægning og helhedstænkning, skabe en markant ny byprofil.