Højhuspolitik

Herning skal udvikle sig som en levende og sammenhængende by med visioner. Det skal Herning Kommunes højhuspolitik bidrage til.

Formål og værdier

Herning Kommune har den målsætning at:

  • Herning skal være en flot by
  • Herning skal være en levende by
  • Herning skal have en klar identitet

Formålet med en højhuspolitik er, at sikre helhedstænkning og sammenhængskraft i planlægningen af placeringen af høje huse/højhuse, så byggeriet er med til at udvikle byen som et dynamisk, kulturelt og socialt felt, og samtidig understøtter og fremmer udviklingsmål indenfor andre områder som erhverv, bosætning, osv.

Byudvikling er en langsigtet, kontinuerlig proces. Mens samfundet generelt er inde i en udvikling, hvor alting går stadig hurtigere, og innovation og de teknologiske muligheder præger udviklingsraten og stiller øgede krav til omstillingsparathed, har en højhuspolitik byplanmæssige konsekvenser 50 - 80 år ud i fremtiden.

Mål og retning kan skifte undervejs, men for at sikre helhedstænkning i implementeringen af Herning Kommunes byudviklingspolitikker, -herunder højhuspolitikken-, er der opstillet et værdisæt for byudvikling: 

  • Dynamisk byudvikling Er en værdi, der skal sikre at byudviklingen hele tiden relaterer sig til det omgivende samfund og løbende tilpasses den almindelige udvikling økonomisk, teknologisk osv. 
  • Identitetsskabende byudvikling Er en værdi, der skal sikre at Herning by udvikles med afsæt i byens særlige kvaliteter for at fremme byens egenidentitet samt skabe civic pride og positiv branding. 
  • Byudvikling i dialog Er en værdi, der skal sikre, at såvel politikere, borgere, forvaltninger i kommunen som eksterne aktører og interessenter bliver involveret i såvel udvikling som konkrete projekter på de rigtige tidspunkter, for at kunne øve indflydelse på og bidrage til proces og produkt. Byudvikling i dialog er gensidigt forpligtende.