Højhuspolitik

Herning skal udvikle sig som en levende og sammenhængende by med visioner. Det skal Herning Kommunes højhuspolitik bidrage til.

Forord

Herning Kommune udvikler sig på mange fronter i disse år, og en flot, levende og arkitektonisk inspirerende by er en vigtig forudsætning for Herning kommunes fortsatte udvikling.

De seneste års vækst, med investeringer i særlig større infrastrukturprojekter, uddannelses- og kulturinstitutioner og kvalitetsrige erhvervsområder, er et resultat af kommunens overordnede intention om at fremme Herning som regionens kraftcenter.

Udviklingen indebærer samtidig, at Herning ændrer skala og karakter. Dele af byen er inde i en hastig omdannelsesproces med fokus på især erhvervsbyggeri i 6 - 12 etager.

Resultatet af den åbne idékonkurrence "Herning - Den levende by" viste, at der er behov for yderligere fortætning, hvis vi skal understøtte en levende by og tiltrække de unge og kreative.

Flere af løsningsforslagene pegede på muligheden for at etablere blandede bolig og erhvervsbyggerier i højhuse suppleret med p-huse som byfortætningsstrategi. Med det udgangspunkt opstår en enestående mulighed for at videreudvikle Hernings identitet ved at tilføre byen en moderne skyline.

Højhuse, byfortætning og eksperimenterende arkitektur, i forening med moderne infrastruktur og et mangfoldigt byliv, kan gøre Herning til et endnu mere attraktivt kraftcenter.

Højhuspolitikken fokuserer på innovativ byudvikling og arkitektonisk kvalitet med henblik på, at sikre en byudvikling med sammenhæng, identitet og vision, så Herning kan udvikle sig som en flot og levende by med en stærk identitet.

Lars Krarup, borgmester i Herning Kommune.