Arbejdsmiljøpolitik

Her finder du vores arbejdsmiljøpolitik.

Arbejdsmiljøpolitikken er en del af kommunes personalepolitik. Det er her, vi sætter rammen for arbejdsmiljøet.

Politikkens mål

  • Den gode arbejdsplads
  • Godt samarbejde og veldefinerede arbejdsopgaver
  • En udviklende og bæredygtig arbejdsplads
  • Balance mellem arbejds- og privatliv

Herning Kommunes arbejdsmiljøpolitik.

Arbejdsmiljøpolitikken er en del af Herning Kommunes personalepolitik, og politikken udgør i samspil med arbejdsmiljølovgivningen og Herning Kommunes MED-aftale rammen for arbejdsmiljøarbejdet ved Herning Kommune.

Arbejdsmiljøpolitikken omsættes og konkretiseres gennem:

  • Arbejdsmiljømæssige delpolitikker og retningslinjer
  • Arbejdet i MED og arbejdsmiljøgrupperne
  • Det daglige samarbejde mellem ledere og medarbejdere.

Vision for arbejdsmiljøpolitikken

Herning Kommunes arbejdspladser er så sikre, sunde, udviklende og attraktive, at ansattes trivsel og arbejdsmiljø aktivt understøtter og udvikler Herning Kommune.


Den gode arbejdsplads

Vi udvikler vores arbejdsplads med afsæt i kommunens fire overordnede værdier: Udfoldelsesfrihed, Økonomisk sans, Professionalisme og God dømmekraft.

Det betyder bl.a., at vi bruger udfoldelsesfriheden til at vælge den rette løsning med afsæt i de lokale vilkår og at vi med professionalisme lever op til de givne kvalitetskrav dels udvikler arbejdsmiljøindsatsen.

Godt samarbejde og veldefinerede arbejdsopgaver

Et godt samarbejde er forudsætningen for motivation og engagement. Løsningen af vores arbejdsopgaver er præget af klare mål, forventningsafstemning, indflydelse, fleksibilitet, selvstændighed og ansvar.

Det betyder bl.a., at det i særlig grad påhviler lederen at være opmærksom på medarbejdernes arbejdsbelastning fx i tilfælde af  serviceforringelser/tilpasninger. Lederen har et særligt ansvar for at vejlede medarbejderne i at prioritere arbejdsopgaverne, således at der er overensstemmelse mellem krav og ressourcer.

En udviklende og bæredygtig arbejdsplads

Vi vil være ordentlige overfor hinanden og vores omgivelser. Det er vi, når
arbejdspladsen bygger på et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø samt en miljørigtig tankegang. Vi har fokus på forebyggelse, trivsel, sundhedsfremme og ressourceforbrug overalt i organisationen.

Balance mellem arbejds- og privatliv

Vi organisere vores arbejde, så vi oplever dagligdagen som fleksibel og tilpasset organisationens og den enkelte medarbejders behov. I Herning Kommune anser vi det som vigtigt, at vi skaber rammerne for balance mellem arbejds- og privatliv.


Indsatsområder

MED-organisationens arbejde med strategisk drøftelse af arbejdsmiljøindsatsen, evaluering af hidtidig arbejdsmiljøindsats, fastsætter indsatsområder for det kommende år m.m. er nærmere fastlagt i Herning Kommunes MED-aftale.

Ansvarlig for Herning Kommunes arbejdsmiljøpolitik

HovedMED er øverste udvalg på arbejdsmiljøområdet. Arbejdsmiljøpolitikken er fastlagt af HovedMED på møde den 7. februar 2013.


Herning Kommunes arbejdsmiljøpolitik er fra 2013.
Du er velkommen til at skrive, hvis du ønsker politikken tilsendt via mail. 

Kontaktinfo

Benedikte Lohfert Würtz
Chef for HR Organisation
Tlf.: 96282540
Mobil: 30551897
Send e-mail til hrubl@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.