Vandråd Nissum Fjord

Her kan du læse om Vandråd Nissum Fjords funktion og ledelse.

Vandrådet skal klæde kommunalbestyrelserne på til arbejdet med at afgrænse og udpege vandløb, der indgår i vandområdeplanerne 2015-2021.

Kommunalbestyrelserne i oplandet til Nissum Fjord har besluttet, at Herning Kommune skal stå for sekretariatsfunktionen og lede møderne i Vandråd Nissum Fjord.

Jens-Bernhard Knudsen fra Herning Kommunes Teknik- og Miljøudvalg er mødeleder. Karsten Filsø fra Udvalget for Natur, Miljø og Klima i Holstebro Kommune er suppleant.

Der oprettes også Vandråd for oplandet til Ringkøbing Fjord og Limfjorden. Her får Ringkøbing-Skjern Kommune og Limfjordsrådet sekretariatsfunktionen.

Vandrådets medlemmer
Organisation
/forening
Repræsentant Suppleant
Landbrug og Fødevarer

Helle Borum
hbo@sagro.dk
Tlf. 29 67 94 35

Karen V. Thomasen
kvt@sagro.dk
Tlf. 40 11 65 50

Bæredygtigt Landbrug

Poul Nellemann
bpnellemann@post.tele.dk
Tlf. 97 11 97 80 

Niels Overgaard
nielsov@gmail.com

Tlf. 40 27 71 92

Danmarks Sportsfiskerforbund

Torben Thinggaard
ttfishalot@yahoo.dk
Tlf. 60 88 85 39

John Balleby
johnballeby@gmail.com
Tlf. 61 70 36 58

Skovforeningen

Jørn Bertelsen
jb@kidbaek.dk
Tlf. 61160315

Mogens R. Brandt
mogens.r.brandt@gmail.com
Tlf. 97 41 20 38

Danske Vandløb

Dick Millenaar
dick@energimail.dk
Tlf. 22 62 61 14

Karsten Willumsen
kw@kjargaarden.dk
Tlf. 97 14 99 75

Danmarks Naturfredningsforening

Jens Johan Brogaard
Jens.johan.brogaard
@altiboxmail.dk

Tlf. 24 80 89 90

Flemming Kofoed
fkofoed@mail.dk
Tlf. 42308020

Dansk Akvakultur

Niels Wittus
nwi@danforel.com
Tlf. 61 28 51 34

Magnus Michelsen
magnus@snaptunfrys.dk

Tlf. 40 72 31 05

Danmarks Jægerforbund

Ole Rønnow
olr1@live.dk
Tlf. 20 40 26 60

 
Danva

Jesper Madsen
JMN@vestforsyning.dk
Tlf. 51 58 73 93

 

Benny Plesner
ben@herningvand.dk
Tlf. 3016 1975

Dansk Ornitologisk Forening

Lars Holm Hansen
lholmh@gmail.com
Tlf. 97 38 44 24
22 96 13 17

 
Friluftsrådet

Benny Pedersen
chabos@tdcadsl.dk 

 

Allan Kjær
akv@tdcadsl.dk
Tlf. 26 27 32 58

Holstebro-Struer Landboforening

Kristian Gade
kgadehsl@gmail.com
Tlf. 61 76 84 00

 

Peder Nielsen
peder@hegnsgaardvej10.dk

Tlf. 40 15 94 01

Sammenslutningen ved Storå

Gunnar H. Pedersen
gunnar@houlbypedersen.dk
Tlf. 20 46 82 58

Finn Kragelund
KK@fkmoebeldesign.dk

Tlf. 25 70 27 26


Miljøstyrelsen har udarbejdet en vejledning til kommuner og vandråd.

Vejledningen kan hjælpe med kvalificering af afgrænsning og udpegning af vandløb i vandområdeplaner 2015-2021.

Vejledningen indgår som del af en samlet vandrådspakke, der er blevet udsendt til kommuner og vandråd.

Digital tilgængelighed

PDF-filerne ovenfor er desværre ikke digitalt tilgængelige for mennesker med visse typer handicap.


Træbeskæring

Kontaktinfo

Daniel Lindvig
Biolog
Tlf.: 21836814
Mobil: 21836814
Send e-mail til ngodl@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.