Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 27. januar 2021
Mødested: Godsbanevej 1A, lokale 0.03

Dagsordenpunkter

1. Grundet COVID-19 restriktioner blev mødet aflyst