Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 25. august 2020
Mødested: Lokale 0.01, Godsbanevej 1A

Dagsordenpunkter

8. Velkomst til nyt medlem

9. Status og COVID-19

10. Informationspunkt

11. Drøftelse: Fortælling om hver enkel medlem på Herning Kommunes hjemmeside

12. Indstilling af ny formand for Udsatterådet

13. Opsamling og status på 'Den Våde Høne'

14. Brainstorm til udflugter for Udsatteråd

15. Fremtidige arbejdspunkter for Udsatteråd

16. Rapporter fra Rådet for Socialt Udsatte

17. Eventuelt