Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 25. august 2020
Mødested: Lokale 0.01, Godsbanevej 1A

Dagsordenpunkter

8. Velkomst til nyt medlem

Sagsnr.: 15.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Velkomst til nyt medlem

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Bordet rundt med fortælling om hvert medlem samt tilknytning til Udsatterådet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]
Direktionen indstiller,

Beslutning


 

9. Status og COVID-19

Sagsnr.: 15.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Status og COVID-19

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Bordet rundt om, hvordan det er gået de forskellige sociale tilbud, borgere, nye tiltag m.m. i Herning Kommune i forhold til COVID-19.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]
Direktionen indstiller,

Beslutning


 

10. Informationspunkt

Sagsnr.: 15.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Informationspunkt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Der er oprettet en e-mail til Udsatterådet, det understeges at det ikke er en sikker-mail. Hvis der modtages personfølsomme oplysninger er det postkasse ansvarlig der sikrer, at dette ikke videresendes og slettes indenfor 30 dage i postkassen.


Mailen skal bruges som indgang til Udsatterådet, samt sikre at alt materiale/informationer o.lign. er samlet og tilgængeligt.

Alle medlemmer får brugernavn og kode tilsendt.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]
Direktionen indstiller,

Beslutning

Der vælges en postkasseansvalig, som skal tjekke mailen og sikre videreformidling til de andre medlemmer. Mette Fink Møller vælges.


Det aftales at de private e-mails slettes på hjemmesiden og Udsatterådets fælles e-mail vil fremstå i stedet.

 

11. Drøftelse: Fortælling om hver enkel medlem på Herning Kommunes hjemmeside

Sagsnr.: 15.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Drøftelse: Fortælling om hver enkel medlem på Herning Kommunes hjemmeside

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]
Direktionen indstiller,

Beslutning

Udsatterådet beholder beskrivelse af hvert enkelt medlem på hjemmesiden. Hvert medlem går ind og retter, således beskrivelsen er langtidsholdbart. Rettelser sendes til Julie, som sørger for opdatering af hjemmesiden.

· Beskrivelserne giver fortælling om, hvad Udsatterådet er og hvem der deltager samt indblik i hvert enkelt medlems tilknytning til det udsatteområdet i Herning Kommune.

 

12. Indstilling af ny formand for Udsatterådet

Sagsnr.: 15.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Indstilling af ny formand for Udsatterådet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Mette Fink Møller stiller op som formand for Udsatterådet og bliver enstemmigt valgt.


Line Kvartborg stiller op som næstformand i stedet for Mette Fink Møller og bliver enstemmigt valgt.


Der drøftes ønske om flere nye medlemmer til Udsatterådet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]
Direktionen indstiller,

Beslutning

Jf. forretningsorden indstiller Udsatterådet Mette Fink Møller til formand på Udsatterådet til kommende møde i Beskæftigelsesudvalget.

 

13. Opsamling og status på 'Den Våde Høne'

Sagsnr.: 15.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Opsamling og status på 'Den Våde Høne'

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Pernille Gade giver status på ´Den Våde Høne´, med historik og politisk beslutning om midlertidig samlingssted på Enghavevej.

Drøftelse om at det nye midlertidige samlingssted endnu ikke benyttes i særlig grad, Markedspladsen er fortsat et tilhørssted. Det forventes at udfordringen vil blive forstærket, når den midlertidige varmestue vil blive etableret på Markedspladsen.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]
Direktionen indstiller,

Beslutning


 

14. Brainstorm til udflugter for Udsatteråd

Sagsnr.: 15.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Brainstorm til udflugter for Udsatteråd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Mette orienterer om nyt tiltag i Fredericia Kommune med ’Strategi for udsathed’, hvis formål er at forbedre forholdende for udsatte borgere. Materiale vil blive sendt rundt til medlemmer af Mette.

Forslag om at invitere medarbejder fra ’Strategi for udsathed’ til Herning og fortælle om projektet, såldes Udsatterådet kan blive inspieret.

Positiv respons fra Udsatterådet, det aftales at Mette arbejdere videre med forslag.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]
Direktionen indstiller,

Beslutning

Dagsordenspunkt vil komme med på næste dagsorden.

 

15. Fremtidige arbejdspunkter for Udsatteråd

Sagsnr.: 15.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Fremtidige arbejdspunkter for Udsatteråd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Stormøde om økonomi

Søren fra Super Bureukraten (Som var forbi tidligere udsatterådsmøde) er kommet med forespørgsel til Udsatterådet om at deltage i et samarbejde mhb. på at få økonomiske rådgivning ud til udsatte borgere, ved at få banker og andre aktører ind i et samarbejde. Blandt ved at Udsatterådet står som med-afsender på inivtation, som sendes rundt til relevante samarbejdspartnere omkring et stormøde i efteråret 2020.

Udsatterådet bakker op om forespørgsel og vil fremstå som med-afsender på inivtationen.

Synliggørelse og branding af Udsatteråd

Tidligere udarbejdet flyver om Udsatterådet sendes med referat og rettes til ved behov.

Der skal laves aftale med trykkeri, så flyver kan komme ud. Blandt andet ved:

- Varmestuer, bibliotek (g evt. på skærm ved bibliotek) m.m.

- I avisen? På Herning Kommunes facebook?

Drøftelse om mulighed for at komme ud og fortælle Udsatteråd i forskellige fora. Ingen konkrete forslag pt.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]
Direktionen indstiller,

Beslutning


 

16. Rapporter fra Rådet for Socialt Udsatte

Sagsnr.: 15.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Rapporter fra Rådet for Socialt Udsatte

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Tilfredshed med at modtaget kort overblik/punkter til drøftelse i Udsatteråd fra Rådet for Socialt Udsatte.

Der er drøftelse og dialog om sundhed blandt udsatte, blandt status på social tandpleje som der er kommet lovkrav om. Udsatterådet har visioner om et fælles sundhedssted for udsatte borgere (Ikke sundhedsrummet som er i proces).

Der er drøftelse og dialog om oplysning af tilbud til borgere og klagemuligheder.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]
Direktionen indstiller,

Beslutning


 

17. Eventuelt

Sagsnr.: 15.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]
Direktionen indstiller,

Beslutning

Næste møde, den 6. oktober flyttes til torsdag den 22. oktober, kl. 12:00-15:00.