Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 25. august 2020
Mødested: Lokale 0.01, Godsbanevej 1A

Dagsordenpunkter

17. Eventuelt

Sagsnr.: 15.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]
Direktionen indstiller,

Beslutning

Næste møde, den 6. oktober flyttes til torsdag den 22. oktober, kl. 12:00-15:00.