Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 25. august 2020
Mødested: Lokale 0.01, Godsbanevej 1A

Dagsordenpunkter

16. Rapporter fra Rådet for Socialt Udsatte

Sagsnr.: 15.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Rapporter fra Rådet for Socialt Udsatte

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Tilfredshed med at modtaget kort overblik/punkter til drøftelse i Udsatteråd fra Rådet for Socialt Udsatte.

Der er drøftelse og dialog om sundhed blandt udsatte, blandt status på social tandpleje som der er kommet lovkrav om. Udsatterådet har visioner om et fælles sundhedssted for udsatte borgere (Ikke sundhedsrummet som er i proces).

Der er drøftelse og dialog om oplysning af tilbud til borgere og klagemuligheder.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]
Direktionen indstiller,

Beslutning