Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 25. august 2020
Mødested: Lokale 0.01, Godsbanevej 1A

Dagsordenpunkter

15. Fremtidige arbejdspunkter for Udsatteråd

Sagsnr.: 15.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Fremtidige arbejdspunkter for Udsatteråd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Stormøde om økonomi

Søren fra Super Bureukraten (Som var forbi tidligere udsatterådsmøde) er kommet med forespørgsel til Udsatterådet om at deltage i et samarbejde mhb. på at få økonomiske rådgivning ud til udsatte borgere, ved at få banker og andre aktører ind i et samarbejde. Blandt ved at Udsatterådet står som med-afsender på inivtation, som sendes rundt til relevante samarbejdspartnere omkring et stormøde i efteråret 2020.

Udsatterådet bakker op om forespørgsel og vil fremstå som med-afsender på inivtationen.

Synliggørelse og branding af Udsatteråd

Tidligere udarbejdet flyver om Udsatterådet sendes med referat og rettes til ved behov.

Der skal laves aftale med trykkeri, så flyver kan komme ud. Blandt andet ved:

- Varmestuer, bibliotek (g evt. på skærm ved bibliotek) m.m.

- I avisen? På Herning Kommunes facebook?

Drøftelse om mulighed for at komme ud og fortælle Udsatteråd i forskellige fora. Ingen konkrete forslag pt.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]
Direktionen indstiller,

Beslutning