Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 25. august 2020
Mødested: Lokale 0.01, Godsbanevej 1A

Dagsordenpunkter

14. Brainstorm til udflugter for Udsatteråd

Sagsnr.: 15.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Brainstorm til udflugter for Udsatteråd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Mette orienterer om nyt tiltag i Fredericia Kommune med ’Strategi for udsathed’, hvis formål er at forbedre forholdende for udsatte borgere. Materiale vil blive sendt rundt til medlemmer af Mette.

Forslag om at invitere medarbejder fra ’Strategi for udsathed’ til Herning og fortælle om projektet, såldes Udsatterådet kan blive inspieret.

Positiv respons fra Udsatterådet, det aftales at Mette arbejdere videre med forslag.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]
Direktionen indstiller,

Beslutning

Dagsordenspunkt vil komme med på næste dagsorden.