Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 25. august 2020
Mødested: Lokale 0.01, Godsbanevej 1A

Dagsordenpunkter

13. Opsamling og status på 'Den Våde Høne'

Sagsnr.: 15.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Opsamling og status på 'Den Våde Høne'

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Pernille Gade giver status på ´Den Våde Høne´, med historik og politisk beslutning om midlertidig samlingssted på Enghavevej.

Drøftelse om at det nye midlertidige samlingssted endnu ikke benyttes i særlig grad, Markedspladsen er fortsat et tilhørssted. Det forventes at udfordringen vil blive forstærket, når den midlertidige varmestue vil blive etableret på Markedspladsen.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]
Direktionen indstiller,

Beslutning