Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 25. august 2020
Mødested: Lokale 0.01, Godsbanevej 1A

Dagsordenpunkter

12. Indstilling af ny formand for Udsatterådet

Sagsnr.: 15.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Indstilling af ny formand for Udsatterådet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Mette Fink Møller stiller op som formand for Udsatterådet og bliver enstemmigt valgt.


Line Kvartborg stiller op som næstformand i stedet for Mette Fink Møller og bliver enstemmigt valgt.


Der drøftes ønske om flere nye medlemmer til Udsatterådet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]
Direktionen indstiller,

Beslutning

Jf. forretningsorden indstiller Udsatterådet Mette Fink Møller til formand på Udsatterådet til kommende møde i Beskæftigelsesudvalget.