Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 25. august 2020
Mødested: Lokale 0.01, Godsbanevej 1A

Dagsordenpunkter

11. Drøftelse: Fortælling om hver enkel medlem på Herning Kommunes hjemmeside

Sagsnr.: 15.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Drøftelse: Fortælling om hver enkel medlem på Herning Kommunes hjemmeside

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]
Direktionen indstiller,

Beslutning

Udsatterådet beholder beskrivelse af hvert enkelt medlem på hjemmesiden. Hvert medlem går ind og retter, således beskrivelsen er langtidsholdbart. Rettelser sendes til Julie, som sørger for opdatering af hjemmesiden.

· Beskrivelserne giver fortælling om, hvad Udsatterådet er og hvem der deltager samt indblik i hvert enkelt medlems tilknytning til det udsatteområdet i Herning Kommune.