Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 25. august 2020
Mødested: Lokale 0.01, Godsbanevej 1A

Dagsordenpunkter

10. Informationspunkt

Sagsnr.: 15.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Informationspunkt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Der er oprettet en e-mail til Udsatterådet, det understeges at det ikke er en sikker-mail. Hvis der modtages personfølsomme oplysninger er det postkasse ansvarlig der sikrer, at dette ikke videresendes og slettes indenfor 30 dage i postkassen.


Mailen skal bruges som indgang til Udsatterådet, samt sikre at alt materiale/informationer o.lign. er samlet og tilgængeligt.

Alle medlemmer får brugernavn og kode tilsendt.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]
Direktionen indstiller,

Beslutning

Der vælges en postkasseansvalig, som skal tjekke mailen og sikre videreformidling til de andre medlemmer. Mette Fink Møller vælges.


Det aftales at de private e-mails slettes på hjemmesiden og Udsatterådets fælles e-mail vil fremstå i stedet.