Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 25. august 2020
Mødested: Lokale 0.01, Godsbanevej 1A

Dagsordenpunkter

9. Status og COVID-19

Sagsnr.: 15.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Status og COVID-19

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Bordet rundt om, hvordan det er gået de forskellige sociale tilbud, borgere, nye tiltag m.m. i Herning Kommune i forhold til COVID-19.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]
Direktionen indstiller,

Beslutning