Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 24. juni 2021
Mødested: Godsbanevej 1A, lokale 0.03

Dagsordenpunkter

3. Præsentations runde

4. Status - hvordan står det til under corona?

5. Regional udsatteråd

6. Referater fra udvalgsmøder

7. Strategi for socialt udsatte området

8. Orientering om Socialtandpleje

9. Orienteringer fra Social- og Beskæftigelsesafdelingen

10. Forslag til tema til næste gang

11. Eventuelt