Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 24. juni 2021
Mødested: Godsbanevej 1A, lokale 0.03

Dagsordenpunkter

3. Præsentations runde

Sagsnr.: 15.00.00-A26-1-21 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Præsentations runde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Præsentationsrunde af nuværende og nye medlemmer i Udsatterådet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]
Direktionen indstiller,

Beslutning


 

4. Status - hvordan står det til under corona?

Sagsnr.: 15.00.00-A26-1-21 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Status - hvordan står det til under corona?

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Medlemmer giver status om den generelle trivsel blandt deres målgruppe af borgere, samt generel status på eget område ift. COVID-19.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]
Direktionen indstiller,

Beslutning


 

5. Regional udsatteråd

Sagsnr.: 15.00.00-A26-1-21 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Regional udsatteråd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Grundet afbud til mødet udsættes punktet til senere dagsorden.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]
Direktionen indstiller,

Beslutning


 

6. Referater fra udvalgsmøder

Sagsnr.: 15.00.00-A26-1-21 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Referater fra udvalgsmøder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Relevante punkter fra politiske udvalgsmøder fremhæves. Heraf kan nævnes udbud af varmestuen, arbejdet med sundheds- og psykiatrihusene, uddeling af § 18 midler, opbygning af ny skole på Holtbjerg og midler afsat til oplevelsesindustrien.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]
Direktionen indstiller,

Beslutning


 

7. Strategi for socialt udsatte området

Sagsnr.: 15.00.00-A26-1-21 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Strategi for socialt udsatte området

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Social- og Beskæftigelsesafdelingen præsenterer det foreløbige arbejde med ’strategi for socialt udsatte området’ - efterfølgende drøftelse herom, med positiv tilbagemelding.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]
Direktionen indstiller,

Beslutning


 

8. Orientering om Socialtandpleje

Sagsnr.: 15.00.00-A26-1-21 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Orientering om Socialtandpleje

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Social- og Beskæftigelsesafdelingen præsenterer Socialtandplejen.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]
Direktionen indstiller,

Beslutning


 

9. Orienteringer fra Social- og Beskæftigelsesafdelingen

Sagsnr.: 15.00.00-A26-1-21 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Orienteringer fra Social- og Beskæftigelsesafdelingen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Borgerservice

Borgerservice er særlig opmærksom på at borgeren har oplevelsen af at modtage støtte af Borgerservice, hvis denne efterspørges.


Belægning på forsorgshjem

Der gives status på belægning for forsorgshjem – herefter drøftelse.


Boliger

Drøftelse og orientering omkring boliger i Herning Kommune, herunder samarbejde med boligforeninger. Pt. stor fokus på udfordringer når boliger istandsættes og borgere der skal flytte midlertidig ud og hvor huslejen stiger efter istandsættelse.


Forebyggelsesplan

Orientering og drøftelse om Forebyggelsesudvalget, der bl.a. har fokus på sundhedstilbud der er målrettet borgere med andet etnisk baggrund end dansk, sårbare og udsatte borgere samt støtte til vægtstop.


SocialSundhed

Har været i dvale grundet COVID-19. Det har været svært at rekruttere frivillige, da de unge ikke har været på skolerne. Er i positiv udvikling igen.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]
Direktionen indstiller,

Beslutning


 

10. Forslag til tema til næste gang

Sagsnr.: 15.00.00-A26-1-21 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Forslag til tema til næste gang

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Forslag til et fremtidig tema i Udsatterådet er dialog om verdensmålene, hvor et oplæg præsenteres og materiale sendes rundt på forhånd.  

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]
Direktionen indstiller,

Beslutning


 

11. Eventuelt

Sagsnr.: 15.00.00-A26-1-21 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Der er indtrådt to nye medlemmer i Udsatterådet. Medlemmerne vil blive tilføjet på Udsatterådets side på Herning Kommune hjemmeside.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]
Direktionen indstiller,

Beslutning