Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 24. juni 2021
Mødested: Godsbanevej 1A, lokale 0.03

Dagsordenpunkter

10. Forslag til tema til næste gang

Sagsnr.: 15.00.00-A26-1-21 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Forslag til tema til næste gang

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Forslag til et fremtidig tema i Udsatterådet er dialog om verdensmålene, hvor et oplæg præsenteres og materiale sendes rundt på forhånd.  

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]
Direktionen indstiller,

Beslutning