Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 24. juni 2021
Mødested: Godsbanevej 1A, lokale 0.03

Dagsordenpunkter

7. Strategi for socialt udsatte området

Sagsnr.: 15.00.00-A26-1-21 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Strategi for socialt udsatte området

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Social- og Beskæftigelsesafdelingen præsenterer det foreløbige arbejde med ’strategi for socialt udsatte området’ - efterfølgende drøftelse herom, med positiv tilbagemelding.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]
Direktionen indstiller,

Beslutning