Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 24. juni 2021
Mødested: Godsbanevej 1A, lokale 0.03

Dagsordenpunkter

3. Præsentations runde

Sagsnr.: 15.00.00-A26-1-21 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Præsentations runde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Præsentationsrunde af nuværende og nye medlemmer i Udsatterådet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]
Direktionen indstiller,

Beslutning