Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 24. marts 2020
Mødested: Lokale B2.01, Herning Rådhus

Dagsordenpunkter

6. Mødet blev aflyst pga. COVID-19