Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 23. marts 2021
Mødested: Godsbanevej 1A, lokale 0.03

Dagsordenpunkter

2. Grundet COVID-19 restriktioner blev mødet aflyst