Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 23. marts 2021
Mødested: Godsbanevej 1A, lokale 0.03

Dagsordenpunkter

2. Grundet COVID-19 restriktioner blev mødet aflyst

Sagsnr.: 15.00.00-A26-1-21 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Grundet COVID-19 restriktioner blev mødet aflyst

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]
Direktionen indstiller,

Beslutning