Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 19. maj 2020
Mødested: Lokale B2.01, Herning Rådhus

Dagsordenpunkter

7. Mødet blev aflyst pga. COVID-19