Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 19. maj 2020
Mødested: Lokale B2.01, Herning Rådhus

Dagsordenpunkter

7. Mødet blev aflyst pga. COVID-19

Sagsnr.: 15.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Mødet blev aflyst pga. COVID-19

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]
Direktionen indstiller,

Beslutning