Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 8. april 2015
Mødested: Rådhuset, lokale C3.17

Dagsordenpunkter

8. Høring om strategi på misbrugsbehandlingsområdet

9. Status for skæve boliger i Herning Kommune

10. Suppleanter til Udsatterådet

11. Temadag med inspiration til Udsatterådets arbejde

12. Evt.