Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 8. april 2015
Mødested: Rådhuset, lokale C3.17

Dagsordenpunkter

12. Evt.

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-15 Sagsbehandler: Søren Thomsen  

Evt.

Beslutning

Formanden foreslog, at rådet tager på studiebesøg til campingbyen på Amager. Rådet besluttede, at der arbejdes på en studietur til campingbyen i tilknytning til rådets møde den 18. november 2015.

 

På mødet blev der henvist til en you tube-video om campingbyen. Sekretæren har desværre ikke kunnet finde videoen. Hvis medlemmer af rådet har kendskab til, hvor videoen kan findes, må der gerne sendes et link til filmen til sekretæren. Sekretæren vil da sørge for at sende linket videre til de øvrige medlemmer af rådet.

 

Rådet talte desuden om, at der ofte er usikkerhed om, hvad begrebet ”udsat” omfatter. Rådet besluttede derfor, at det på næste møde skal diskuteres, hvad der ligger i at være udsat.

 

Til yderligere orientering erindres om, at mødedatoerne i 2015 er ændret (meddelelse herom er tidligere sendt pr. mail). De resterende møder i 2015 afholdes på følgende datoer: 17. juni, 10. september og 18. november.